Hüquq fakültəsində «Müdafiə otağı»nın açılışı olub

13/06/2013

Hüquq fakültəsində Qurtuluş günü münasibətilə «Müdafiə otağı»nın açılışı olub. Rektor, akademik Abel Məhərrəmov açılış mərasiminə qatılan fakültənin professor-müəlliм heyətini və əməkdaşları təbrik edib. Hüquq fakültəsini universitetin ən qabaqcıl fakültəsi hesab edən rektor, dekan və kafedra müdirlərinin fəaliyyətindən razılığını ifadə edib. Son vaxtlar fakültədə kadr potensialının gücləndirilməsi və maddi-texniki bazanın daha da inkişafından məmnuнluğunu bildirib.  Rektorun sözlərindən məlum olub ki, dövlət qulluğunда йцксяк нятиъя эюстярян məzunların 82 faizi universitetin payına düşür ki, bunların da əksəriyyəti hüquq fakültəsinin məzуnlarıdır. Akademik Abel Məhərrəmov 6 ixtisası özündə birləşdirən Müdafiə Şurasının bu ildən etibarən Hüquq fakültəsində fəaliyyət göstərəcəyini də əlamətdar hadisə kimi xarakterizə edib.

Dekan, professor Əmir Əliyev fakültədə yeni ixtisasların açılmasında, maddi-texniki bazaнын вя кадр потенсиалынын daha da эцъляндирилмясинdə  rektorun fəaliyyətini xüsusilə qeyd edib və əməkdaşların adından minnətdarlığını bildirib.

Sonra açılışı rəmzi olan qırmızı lent kəsilib. Tədbir iştirakçıları yaradılmış şəraitdən məmnunu qalıblar.

Mətbuat və İnformasiya şöbəsi, 13 iyun 2013-cü il.

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!