Azərbaycan   Demokratik   Respublikası   Parlamentinin 1 sentyabr 1919-cu il tarixli iclasında Bakıda universitetin təsis edilməsi qərarı qəbul edilib və onun nizamnaməsi təsdiq olunub - Avropa və Asiyanın qovşağında ilk dünyəvi ali təhsil ocağı yaradılıb. Universitet ilk tədris ilini 2 fakültə - Tarix-filologiya, Tibb fakültələri, 44 müəllim və 1094 tələbə ilə başlayıb. Universitetin ilk rektoru görkəmli rus alimi, Kazan Universitetinin professoru, məşhur cərrah V.İ.Razumovski olub. Universitetin 1920 - 1930-cu illərdə aparıcı müəllimləri böyük Azərbaycan yazıçıları Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev və Tağı Şahbazi, tanınmış şərqşünas professorlar P.K.Juze və A.O.Makovelski, hüquqşünas professor A.O.Mişel, məşhur riyaziyyatçı professor L.Q.Lopatinski, kimyaçı alim Möhvsünbəy Xanlarov və digər tanınmış alimlər olmuşlar. Həmin dövrlərdə universitet rəhbərliyinin dəvəti ilə Bakıya öz ixtisasları üzrə mühazirələr oxumaq üçün akademiklər N.Y.Marr, V.V.Bartold, Şərq Elmlər Akademiyasının akademiki Fuad bəy Küprüllüzadə universiteti ziyarət etmişlər. Məşhur həmyerlimiz, Nobel mükafatı laureatı L.D.Landau 1922-24-cü illərdə universitetimizdə təhsil almışdır.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Azərbaycan xalqının mil­li sərvəti” adlandırdığı Bakı Dövlət Universiteti Şər­qin ilk dünyəvi ali məktəblərindən biri kimi mənəvi böyük­lüyümüzün simvolu hesab edilir. Mövcud olduğu illər ər­zin­­də universitet respublikamızda ziyalı təbəqəsinin, elmin, mil­­li özünüdərkin formalaşmasında, beynəlxalq nüfuzumuzun yük­­­səlməsində misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Hər bir ölkənin iq­­ti­sadi, mədəni və intellektual səviyyəsinin barometri hesab edi­lən milli universitet missiyasını Respublikamızda şərəflə hə­yata ke­­çirən Bakı Dövlət Universitetinin 16 fakültəsində bu gün 18 min­dən çox tələbə təhsil alır. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 1500-ə yaxın pro­­fessor-müəllim heyəti məşğul olur ki, onlardan təxminən 100 nəfəri dövlətin ali orden və medalları ilə təltif edilmiş, 23 nəfəri AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvü, 14 nəfəri Milli Məclisin depu­ta­tı, 4 nəfəri Dövlət mükafatı laureatı, 27 nəfəri Əməkdar elm xa­dimi, 300 nəfərə yaxını professor, 800 nəfərdən çoxu isə elmlər namizədi, dosentdir.

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!