tetbiqi riyaziyyat

AzərbaycanRespublikası

TəhsilNazirliyi

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

ƏMR

10.04.10 R-21

Bakışəhəri

Məzmunu: Elmi konfransın keçirilməsi haqqında

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini daha da yüksəltmək, əldə olunan elmi nəticələri müzakirə etmək məqsədi ilə

 

ƏMR EDİRƏM:

1. Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində 2010-cu ilin may ayında “Riyaziyyatın tətbiqi problemləri” mövzusunda magistr, aspirant və gənc elmi tədqiqatçıların Respublika elmi  konfransı  keçirilsin.

2. Elmi konfransın keçirilməsi üçün aşağıdakı tərkibdə təşkilat komitəsi yaradılsın:

Akad.A.M.Məhərrəmov - rektor, sədr

Prof.İ.Ə.Əliyev - elmi işlər üzrə prorektor, sədr müavini, AMEA-nın müx.üzvü

Dos. Z.F.Xankişiyev - dekan müavini, məsul katib

prof.M.F.Mehdiyev - dekan, sədr müavini

Prof.İ.N.Əliyeva - ETH-nin rəisi, üzv

Dos. C.K.Kazımov - dekan müavini, üzv

Ş.İ.Cəbrayılov  - dekan müavini, üzv

Akad.C.E.Allahverdiyev - kafedra müdiri, üzv, AMEA-nın müx.üzvü,

Prof. A.D.İskəndərov - kafedra müdiri, üzv

prof.A.H.Hacıyev - kafedra müdiri, üzv

prof.Y.Ə.Məmmədov - kafedra müdiri, üzv, AMEA-nın müx.üzvü,

Prof. K.B.Mənsimov - kafedra müdiri, üzv

Prof. Ə.Ə.Əliyev - kafedra müdiri, üzv

Prof. N.F.Tağıyev  - kafedra müdiri, üzv

Dos. M.S.Xəlilov -  kafedra müdiri  əvəzi, üzv

Prof. H.D.Orucov - üzv

3. Konfransın materialları iştirakçıların şəxsi hesabına çap edilsin.

Əsas: RektorunElmiişlərüzrəprorektorundərkənarlarıiləTətbiqiriyaziyyat

kibernetika fakültəsi  dekanının təqdimatı.

REKTORakad.A.M.MƏHƏRRƏMOV

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!