sociologiya konfrans

AzərbaycanRespublikası

TəhsilNazirliyi

BAKIDÖVLƏT

UNİVERSİTETİ

ƏMR

05.04.2011R-26

Bakışəhəri

Məzmunu: Elmi-praktik konfransınin keçirilməsihaqqında

Sosial elmlər və psixologiya sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini daha da yüksəltmək, əldə olunan elmi nəticələri müzakirə etmək məqsədi ilə

 

ƏMREDİRƏM

 

1. 2011-ci il aprel ayının 15-də Sosial elmlər və psixologiya fakültəsində gənc tədqiqatçıların iştirakı ilə «XXI əsr-mülahizələr və düşüncələr» mövzusunda Respublika elmi-praktik konfrans keçirilsin.

2. Respublika elmi-praktik konfransının keçirilməsi üçün aşağıdakı tərkibdə təşkilat komitəsi yaradılsın:

Akad.A.M.Məhərrəmov - Rektor, sədr
Prof.İ.Ə.Əliyev - Elmi işlər üzrə prorekto, sədr müavini
Prof.H.Ə.Əlizadə - dekan, sədr müavini
Prof.İ.N.Əliyeva - ETH-nin rəisi, üzv, AMEA-nın müxbir üzvü
Prof.R.N.Aslanova - kafedra müdiri, üzv
Prof. H.R.İmanov - kafedra müdiri, üzv
Prof.İ.Ə.Rüstəmov - kafedra müdiri, üzv
Prof.N.N.Muxtarova - kafedra müdiri, üzv
Dos.Ə.C.Əhmədov - kafedra müdiri, üzv
Dos.R.F.İbrahimbəyova - kafedra müdiri, üzv
Dos.S.A.İbadov - kafedra müdiri, üzv
Dos.Q.Y.Abbasova - dekan müavini, məsul katib
B.H.Əliyev - kafedra müdiri,  üzv
Prof.K.R.Əliyeva - kafedra müdiri,  üzv

3. Konfransın materialları iştirakçıların şəxsi hesabına çap edilsin.

Əsas: RektorunvəElmiişlərüzrəprorektorundərkənarıiləSosialelmlərvəpsixologiya

fakültəsidekanınıntəqdimatı.

 

REKTOR:akad.A.M.MƏHƏRRƏMOV

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!