Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

ƏMR

14.03.2011 № R-20

Bakışəhəri

Məzmunu: Elmi konfransın keçirilməsi haqqında

Mexanika və riyaziyyat sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini daha da yük səltmək, əldə olunan elmi nəticələri müzakirə etmək məqsədə ilə

ƏMR  EDİRƏM

 

2011-ci ilin aprel-may aylarında Mexanika-riyaziyyat fakültəsində «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» mövzusunda elmi konfrans keçirilsin.

Elmi konfransın  keçirilməsi  üçün  aşağıdakı  tərkibdə  təşkilat  komitəsi  yaradılsın:

akad. A.M.Məhərrəmov- Rekto, sədr
prof.İ.Ə.Əliyev - Elmi işlər üzrə prorektor, sədr  müavini
prof.N.Ş.İsgəndərov - dekan, sədr  müavini
prof.I.N.Əliyeva - ETH-nin rəisi, üzv
dos.A.O.Məmmədova - MD şöbəsinin müdiri, üzv
prof.K.İ.Xudaverdiyev - kafedra müdiri, üzv
prof.S.K.Abdullayev- kafedra müdiri, üzv
prof.R.Y.Əmənzadə- kafedra müdiri, üzv
prof.Q.K.Namazov- kafedra müdiri, üzv
prof.M.H.Yaqubov- kafedra müdiri, üzv
prof.Ə.M.Əhmədov- kafedra müdiri, üzv
prof.Q.Y.Mehdiyeva- kafedra müdiri, üzv
dos.V.Ə.Qasımov- kafedra müdiri, üzv
dos.Q.Z.Abdullayeva - dekan müavini, məsul katib
dos.Y.T.Mehrəliyev - dekan müavini, üzv
dos.S.Y.Əliyev - dekan müavini, üzv

Konfransın materialları iştirakçıların şəxsi hesabına çap edilsin.

ƏSAS:Rektorun və Elmi işlər üzrə Prorektorun dərkənarı ilə Mexanika-riyaziyyat fakültəsi dekanının təqdimatı.

REKTOR: akademik A.M. MƏHƏRRƏMOV

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!