AzərbaycanRespublikası

TəhsilNazirliyi

BAKIDÖVLƏTUNİVERSİTETİ

ƏMR

19.04.10 № R-25

Bakışəhəri


Məzmunu: Elmikinfransınkeçirilməsihaqqında

Mexanikavəriyaziyyat sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini daha da yüksəltmək, əldə olunan elmi nəticələri müzakirə etmək məqsədə ilə


ƏMR  EDİRƏM


1.2010-cu il aprel ayının 29-30-da Mexanika-riyaziyyat fakültəsində tələbələrin, magistrantların, aspirantların və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri»mövzusunda elmi konfrans keçirilsin.

2.Elmikonfransınkeçirilməsiüçünaşağıdakıtərkibdətəşkilatkomitəsiyaradılsın:

akad. A.M.Məhərrəmov

– rektor

–sədr

prof.İ.Ə.Əliyev

– elmi işlər üzrə prorektor

–sədrmüavini

prof.N.Ş.İsgəndərov

– dekan

–sədrmüavini

prof.M.C.Mərdanov

- kafedramüdiri

–üzv

prof.K.İ.Xudaverdiyev

- kafedramüdiri

–üzv

prof.S.K.Abdullayev

- kafedramüdiri

–üzv

prof.R.Y.Əmənzadə

- kafedramüdiri

–üzv

prof.Q.K.Namazov

- kafedramüdiri

–üzv

prof.M.H.Yaqubov

- kafedramüdiri

–üzv

prof.Ə.M.Əhmədov

- kafedramüdiri

–üzv

prof.Q.Y.Mehdiyeva

- kafedramüdiri

–üzv

dos.V.Ə.Qasımov

- kafedramüdiri

–üzv

dos.Q.Z.Abdullayeva

-dekanmüavini

–məsulkatib

dos.Y.T.Mehrəliyev

- dekanmüavini

–üzv

dos.S.Y.Əliyev

- dekanmüavini

–üzv

dos.A.Y.Əliyev

–üzv

3.Konfransın materiallarıiştirakçıların şəxsi hesabına çap edilsin.


ƏSAS: Rektorun və Elmi işlər üzrə Prorektorun dərkənarı ilə Mexanika-riyaziyyat fakültəsidekanının təqdimatı.

REKTOR:akademik A.M. MƏHƏRRƏMOV

 

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!