Azərbaycan Respublikası

Təhsil Nazirliyi

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Ə M R

08.05.10 R-40

Bakı şəhəri                                   

Məzmunu: V Respublika elmi konfransının keçirilməsi  haqqında

Kimya fakültəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini daha da yüksəltmək, əldə olunan elmi nəticələri müzakirə etmək məqsədi ilə

ƏMR  EDİRƏM

 

1. BDU-nun Kimya fakültəsində 2010-cu il may ayının 26-27-də doktorant, magistrant və gənc tədqiqatçıların V Respublika Elmi konfransı keçirilsin.

2. Elmi konfransın keçirilməsi üçün aşağıdakı tərkibdə təşkilat komitəsi yaradılsın:

Akad.A.M.Məhərrəmov - rektor, sədr

Prof.İ.Ə.Əliyev - elmi işlər üzrəprorektor, sədr müavini

Prof.A.Ə.Əzizov - dekan, sədr müavini

Dos.N.T.Şamilov - dekan müavini, üzv

Dos.N.Q.Şıxəliyev - dekan müavini, üzv

Dos.T.O.Qəhrəmanov - dekan müavini, üzv

K.e.n.F.Ş.Kərimli - məsul katib, AMEA-nın müxbir üzvü

prof.R.Ə.Əliyeva - ETL müdiri, üzv

Prof.E.İ.Əhmədov - kafedra müdiri, üzv

Prof.T.M.İlyaslı - kafedra müdiri əvəzi, üzv

Prof.M.N.Məhərrəmov - kafedra müdiri müavini, üzv

Prof.M.R.Bayramov - kafedra müdiri, üzv

Prof.O.H.Əkbərov - kafedra müdiri, üzv

Prof.S.R.Hacıyeva - kafedra müdiri, üzv

Prof.F.M.Çıraqov - kafedra müdiri, üzv

Dos.Ə.T.Əzizov - kafedra müdiri, üzv

Prof.M.Ə.Allahverdiyev - ETL müdiri, üzv

Prof.S.E.Məmmədov - ETL müdiri, üzv

B.e.i.M.R.Allazov - ETL müdiri, üzv

 

  1. Konfransın materialları çap  edilsin.

ƏSAS: Rektorun və Elmi işlər üzrə prorektorun dərkənarları ilə Kimya  fakültəsinin  dekanının təqdimatı.

REKTOR:akademik A.M.MƏHƏRRƏMOV

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!