Azərbaycan Respublikası

Təhsil Nazirliyi

BAKI DÖVLƏT

UNİVERSİTETİ

Ə M R

15.04.2011_№_R-28

Bakı şəhəri

Məzmunu: Elmi-praktikkonfransın keçirilməsihaqqında

Hüquq sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini daha da yüksəltmək, əldə olunan elmi nəticələri müzakirə etmək məqsədi ilə

 

ƏMR EDİRƏM

 

1. 2011-ci il may ayının 11-12-də Hüquq fakültəsində Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda 11-ci Respublika elmi-praktik konfransı keçirilsin.

2. Elmi-praktik konfransın keçirilməsi üçün aşağıdakı tərkibdə təşkilat komitəsi yaradılsın:

1. Akad.A.M.Məhərrəmov - Rektor, sədr
2. Prof.İ.Ə.Əliyev  - Elmi İşlər üzrə prorektor, sədr müavini
3. Prof.M.N.İmanlı - dekan  müavini, sədr müavini
4. Prof.İ.N.Əliyeva - ETH rəisi, üzv
5. Dos.A.O.Məmmədova -MD şöbəsinin müdiri, üzv, AMEA-nın müxbir üzvü,
6.prof.M.F.Məlikova - kafedra müdiri, üzv
7. Prof.M.N.Ələsgərov  - kafedra müdiri, üzv
8. Prof.F.Y.Səməndərov - kafedra müdiri, üzv
9. Prof.K.Q.Sarıcalinskaya -üzv
10. Prof.Z.A.Əsgərov - üzv
11. Prof.A.M.Qasımov  - kafedra müdiri, üzv
12. Prof.K.N.Səlimov  - kafedra müdiri , üzv
13. Prof.R.F.Məmmədov - kafedra müdiri, üzv
14. Prof.Ə.İ.Əliyev - kafedra müdiri əvəzi, üzv
15. dos.F.M.Abbasova - kafedra müdiri, üzv
16. Dos.R.A.Göyüşov   - kafedra müdiri əvəzi, üzv
17. Dos.İ.S.Abbasova - üzv
18. B/m.E.H.Nəsirov  - üzv
19. Dos.R.M.Aslanov - üzv
20. H.e.d.M.S.Qəfərov - məsul katib

3. Konfransın materialları iştirakçıların şəxsi hesabına çap edilsin.

Əsas: Rektorun və Elmi İşlər üzrə prorektorun dərkənarları ilə Hüquq fakültəsi               dekan  müavininin təqdimatı.

REKTOR:  akad. A.M.MƏHƏRRƏMOV

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!