Azərbaycan Respublikası

Təhsil Nazirliyi

BAKI DÖVLƏT

UNİVERSİTETİ

Ə M R

15.04.2011 № R-27

Bakı şəhəri

Məzmunu: Elmikonfransınkeçirilməsihaqqında

Fizika sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini daha da yüksəltmək, əldə olunan elmi nəticələri müzakirə etmək məqsədi ilə

ƏMR EDİRƏM

 

1. Fizika fakültəsində 2011-ci il may ayının 20-də «Fizika və astronomiya problemləri» mövzusunda magistrantların və gənc tədqiqatçıların elmi konfransı keçirilsin.

2. Elmi konfransın keçirilməsi üçün aşağıdakı tərkibdə təşkilat komitəsi yaradılsın:

1. Akad.A.M.Məhərrəmov - Rektor, sədr
2. Prof.İ.Ə.Əliyev  -  Elmi işlər üzrə prorektor, sədr müavini
3. Prof.R.Q.Məmmədov  - dekan, sədr müavini
4. F.r.e.n.K.İ.Alışeva - məsul katib
5. Prof.İ.N.Əliyeva - ETH rəisi, üzv
6. Akad.B.M.Əsgərov  - kafedra müdiri, üzv
7. Prof.E.Ə.Məsimov - kafedra müdiri, üzv
8. Prof.Ə.Ş.Abdinov - kafedra müdiri, üzv
9. Prof.M.M.Pənahov - kafedra müdiri, üzv
10. Prof.C.M.Quluzadə -kafedra müdiri, üzv
11. Prof.A.H.Kazımzadə -kafedra müdiri, üzv
12. Prof.M.Ə.Ramazanov -kafedra müdiri, üzv
13. Prof.R.C.Qasımova- üzv
14. Dos.A.O.Məmmədova -MD şöbəsinin müdiri, üzv
15. Dos.T.X.Hüseynov -dekan müavini, üzv
16. Dos.E.S.Qarayev -dekan müavini, üzv

3. Konfransın materialları iştirakçıların şəxsi hesabına çap edilsin.

Əsas:  Rektorun və Elmi işlər üzrə prorektorun dərkənarları ilə Fizika fakültəsi dekanının təqdimatı.

REKTOR: akad. A.M.MƏHƏRRƏMOV

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!