beynelxalg munasibetler1

Azərbaycan Respublikası

Təhsil Nazirliyi

BAKI DÖVLƏT

UNİVERSİTETİ

Ə M R

05.04.2011_№ R-24

Bakı şəhəri

Məzmunu: Elmi konfransın keçirilməsi haqqında

Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini daha da yüksəltmək, əldə olunan elmi nəticələri müzakirə etmək məqsədi ilə

ƏMR EDİRƏM

 

1. Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsində 2011-ci il may ayının 5-də ulu öndər H.Əliyevin 88-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanın müasir beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: formalaşması və əsas inkişaf tendensiyaları”  mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilsin.

2. Elmi-praktik konfransın keçirilməsi üçün aşağıdakı tərkibdə təşkilat komitəsi yaradılsın:

Akad.A.M.Məhərrəmov - Rektor, sədr
Prof.İ.Ə.Əliyev - Elmi işlər üzrə prorektor, sədr müavini
Prof.Z.M.Həsənalıyev - dekan, sədr müavini
Prof.Ə.İ.Əliyev - dekan müavini, məsul katib
Prof.İ.N.Əliyeva  - ETH-nin rəisi, üzv
Prof.A.N.Abbasbəyli - kafedra müdiri, üzv
Prof.H.K.Hüseynova   - kafedra müdiri, üzv
Prof.R.F.Məmmədov  - kafedra müdiri, üzv
Dos.H.B.Rüstəmbəyov  - kafedra müdiri, üzv
Dos.A.M.Məhərrəmov - dekan müavini, üzv
Dos.K.C.Məmmədov -üzv
Dos.Ə.İ.Sadıqov - üzv

3. Konfransın materialları iştirakçıların şəxsi hesabına çap edilsin.

Əsas: Rektorun Elmiişlərüzrəprorektorundərkənarıilə Beynəlxalqmünasibətlər

beynəlxalqhüquqfakültəsidekanınıntəqdimatı.

REKTOR:  akad.A.M.MƏHƏRRƏMOV

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!