Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

ƏMR

05.04.2011 №_R-23

Bakışəhəri

Məzmunu: Elmi konfransın keçirilməsi haqqında

AR Prezidentinin 15 fevral 2011-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında 2011-ci ilin “Turizm ili” elan edilməsini nəzərə alaraq,

turizm sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini daha da yüksəltmək, əldə olunan elmi nəticələri müzakirə etmək məqsədə ilə

 

ƏMR  EDİRƏM

 

2011-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında «Azərbaycanda turizmin inkişafının regional problemləri» möv­zusunda Beynəlxalq elmi konfrans keçirilsin.

Elmi konfransın keçirilməsi üçün aşağıdakı tərkibdə təşkilat komitəsi yaradılsın:

akad. A.M.Məhərrəmov - Rektor, sədr
prof. İ.Ə.Əliyev - Elmi işlər üzrə prorektor, sədr müavini
prof. V.Ə.Əfəndiyev -Tədris işləri üzrə prorektor, sədr müavini
dos. E.B.Hüseynov-Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, üzv
prof. M.Ş.Babayev-Qiyabi və əlavə təhsil üzrə prorektor, üzv
prof. İ.N.Əliyeva - ETH-nin rəisi, üzv
dos. F.A.Şiriyev - Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, üzv
prof. M.A.Müseyibov - dekan, sədr müavini
dos. Ş.İ.Məmmədova - dekan müavini, üzv
dos. H.B.Soltanova -kafedra müdiri, məsul katib
prof. Ş.Y.Göyçaylı - kafedra müdiri, üzv
prof. Ç.N.İsmayılov - üzv
prof. T.G.Həsənov- kafedra müdiri, üzv
prof. F.Ə.İmanov-kafedra müdiri,  üzv
dos. R.Ə.Babayev- kafedra müdiri, üzv
dos. E.B.Nuriyev  - dekan müavini, üzv
dos. İ.İ.Əhmədova - buraxılışa məsul
c.e.n., b/m V.S.Dərgahov - katib

III. Konfransın materialları iştirakçıların şəxsi hesabına çap edilsin.

ƏSAS: Rektorun və Elmi işlər üzrə Prorektorun dərkənarı ilə Coğrafiya fakültəsi dekanının təqdimatı.

 

REKTOR: akademik A.M. MƏHƏRRƏMOV

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!