Azərbaycan Respublikası

Təhsil Nazirliyi

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

Ə M R

26.04.10 R-33

Bakı şəhəri

Məzmunu: Filologiya fakültəsində elmi-nəzəri konfransın keçirilməsi   haqqında

Filologiya sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin keyfiyyətini daha da yüksəltmək, əldə olunan elmi nəticələri müzakirə etmək məqsədə ilə

ƏMR  EDİRƏM

 

1.  2010-cu il may ayının 19-20-də Filologiya  fakültəsində böyük alim və ictimai xadim Cəfər Xəndan Hacıyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri" mövzusunda elmi-nəzəri konfrans keçirilsin.

2.  Elmi-nəzəri konfransın  keçirilməsi  üçün  aşağıdakı  tərkibdə  təşkilat  komitəsi yaradılsın:

Akad. A.M.Məhərrəmov                  rektor                                  sədr
Prof. İ.Ə.Əliyev                              elmi işlər üzrə prorektor       sədr müavini
Prof. E.İ.Əzizov                              dekan                                  sədr müavini
Dos. N.Q.Xəlilov                            dekanı müavini                    məsul katib
Prof. N.A.Paşayeva                        kafedra müdiri                     üzv, AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. T.İ.Hacıyev                             kafedra müdiri                     üzv, AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. A.M.Nəbiyev                          kafedra müdiri                     üzv, AMEA-nın müxbir üzvü,
prof. N.Q.Cəfərov                           kafedra müdiri                     üzv
Prof. Y.M.Seyidov                          kafedra müdiri                     üzv
F.e.d. S.Ə.Abdullayeva                  kafedra müdiri                     üzv
Prof. C.M. Abdullayev                    kafedra müdiri                     üzv
Prof C.Q.Nağıyev                            kafedra müdiri                    üzv
Prof. A.C.Hacıyev                           kafedra müdiri                     üzv
Prof. S.Q.Əsədullayev                     kafedra müdiri                    üzv
Prof. L.H.Quliyeva                          kafedra müdiri                     üzv

 

  1. Konfransın materialları iştirakçıların vəsaiti hesabına çap  edilsin.

ƏSAS: Rektorun və Elmi işlər üzrə prorektorun dərkənarları ilə Filologiya  fakültəsi  dekanının təqdimatı.

REKTOR:akademik A.M. MƏHƏRRƏMOV

 

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!