AzərbaycanRespublikası

TəhsilNazirliyi

BAKIDÖVLƏTUNİVERSİTETİ

ƏMR

21.04.10 R-28

Bakışəhəri


Məzmunu: Ali məktəb tələbələrinin XV Respublika fənn

Olimpiadasının keçirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin Ali məktəb tələbələrinin iki turdan ibarət XV Respublika fənn olimpiadasının 2010-cu il aprel-may aylarında keçirilməsi barədə 31 mart 2010-cu il tarixli 333 saylı əmrinə əsasən ali ixtisas təhsili sistemində mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, Ali məktəb tələbələrinin müxtəlif fənlərə marağının artırılması, həmin fənlər üzrə hazırlıq səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi və istedadlı tələbələrin aşkar edilməsi, həmçinin tələbələrin biliyə olan həvəsinin stimullaşdırılması məqsədi ilə

 

ƏMREDİRƏM

  1. BDU-da riyaziyyat, fizika, kimya, informatika, Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan coğrafiyası, ingilis dili, alman dili, fransız dili və rus dili fənləri üzrə 21-25 aprel 2010-cu il tarixində olimpiadanın I turu keçirilsin.
  2. Olimpiadanın I turunun keçirilməsi üçün aşağıdakı tərkibdə təşkilat komitəsi yaradılsın:

Akad.A.M.Məhərrəmov - rektor, sədr


Prof.İ.Ə.Əliyev - elmi işlər üzrə prorektor, sədr müavini

Prof.V.Ə.Əfəndiyev -tədris işləri üzrə prorektor, üzv

Prof.M.F.Mehdiyev - tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı, üzv

Prof.N.Ş.İsgəndərov - mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanı, üzv

Prof.R.Q.Məmmədov - fizika fakültəsinin dekanı, üzv

Prof.A.Ə.Əzizov - kimya fakültəsinin dekanı, üzv

Prof.M.A.Müseyibov - coğrafiya fakültəsinin dekanı, üzv

Prof.S.T.Hacıyev - tarix fakültəsinin dekanı, üzv

Prof.E.İ.Əzizov - filologiya fakültəsinin dekanı, üzv

Prof.İ.N.Əliyeva -ETH-nin rəisi, üzv

D.M.Qəmbərov - tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, məsul katib

 

Fənlər üzrə tələbələrin bilik səviyyəsini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı tərkibdə münsiflər heyəti yaradılsın:


Riyaziyyatüzrə:

prof.N.Ş.İsgəndərov - sədr

dos.F.A.Abdullayev - sədr müavini

dos.Ş.H.Bağırov - üzv

dos.O.M.Məmmədov - üzv

dos.B.Ö.Tahirov - üzv

dos.N.Y.Əliyev - üzv

dos. İ.M.Nəbiyev - üzv

müəl.Ə.A.Hüseynli - üzv

müəl.A.Ş.Şükürov - üzv

müəl.N.C.Quliyev - üzv

asp.T.M.Qasımov - üzv

 

Fizikaüzrə:

prof.R.Q.Məmmədov - sədr

prof.R.C.Qasımova - sədr müavini

dos.M.M.Mahmudov - üzv

dos.R.Ə.Kərəməliyev - üzv

f.r.e.n.K.İ.Alışeva - üzv


Kimyaüzrə:

prof.A.Ə.Əzizov - sədr

dos.N.Q.Şıxəliyev - sədr müavini

prof.T.M.İlyaslı - üzv

prof.E.İ.Əhmədov -  üzv

dos.Y.İ.Cəfərov - üzv


İnformatika üzrə:

dos.R.Ə.Mahmudzadə - sədr

dos.C.K.Kazımov - sədr müavini

prof.Ə.Ə.Əliyev - üzv

prof.Ə.Ə.Əliyev - üzv

dos.Z.R.Camalov - üzv

dos.N.S.Süleymanov - üzv

 

Azərbaycandiliüzrə:

prof.Y.M.Seyidov - sədr

dos.M.Ə.Abdullayeva - sədr müavini

dos.İ.Əhmədov - üzv

dos.Ə.H.Cavadov - üzv

f.e.n.S.Ş.Mustafayeva - üzv


Azərbaycan tarixi üzrə:

prof.S.T.Hacıyev - sədr

prof.R.C.Süleymanov - sədr müavini

dos.M.Q.Abdullayev - üzv

dos.A.Ə.Rzayev - üzv

dos.Ə.O.Boran - üzv

 

Azərbaycan coğrafiyası üzrə:

prof.T.G.Həsənov - sədr

dos.E.B. Nuriyev - sədr müavini

dos.R.M. Əhlimanov - üzv

dos.Ə.Ə. Həsənəliyev - üzv

dos.Ə.Ə. Həsənəliyev- üzv

b/m.Q.V.Məmmədov - üzv

 

İngilisdiliüzrə:

dos.A.Q.Abbasov - sədr

b/m.Ş.A.Nəzərova - sədr müavini

b/m.İ.B.Əliyev - üzv

b/m.R.Y.Təhməzova - üzv

b/m.F.Ş.Şirinova - üzv


Fransızvə alman dilləriüzrə:

dos. E.N.Fərəcullayeva - sədr

b/m.S.H.Bədəlova - sədr müavini

b/m.Ə.C.Piriyeva - üzv

b/m.M.İ.Orucova - üzv

b/m. X.R.Abdullayeva - üzv

 

Rus diliüzrə:

prof. L.H.Quliyeva - sədr

müəl.N.T.Zeynalova -sədr müavini

b/m. T.İ.İbrahimova - üzv

 

 


  1. Olimpiadanın II turunda iştirak etmək üçün I turda hər fənn üzrə ən çox bal toplamış 5 tələbənin siyahısı (olimpiada iştirakçısının anketi əlavə olunmaqla) aprel ayının 30-na kimi Elmi-tədqiqat hissəsinə (Q.Ə.Vəliyevə) 2 nüsxədə, disketlə birlikdə təqdim edilsin.
  2. Olimpiadanın I turunun təşkili və tələbələrin biliklərinin obyektiv qiymətləndirilməsi fakültə dekanlarına tapşırılsın.
  3. Əmrin icrasına nəzarət elmi işlər üzrə prorektor prof.İ.Ə.Əliyevə tapşırılsın.

 

Əsas: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 31.03.2010-cu il tarixli 333 saylı əmri, Rektorun və Elmi işlər üzrə prorektorun dərkənarları ilə Elmi-tədqiqat hissəsinin rəisinin təqdimatı.

REKTORakad.A.M.MƏHƏRRƏMOV

 
 
Yeni laboratoriyalar
24/09/2012 -

Ali təhsil ocaqlarının flaqmanı olan BDU il olduğu kimi, bu tədris ilinə də bir sıra yeniliklərlə gedir

 
“Gənc istedadlar”: Amerikaya qədər uzanan müvəffəqiyyət yolu
05/04/2012 -

BDU-nun nəzdində fəaliyyət göstərən bu lisey 5 ildə  mühüm nailiyyətlərə imza atib

 
BDU-DA MÖHTƏŞƏM MƏZUN GÜNÜ
30/06/2011 -

Məzun günümüz...

 
BDU-nun İqtisadi və təsərrüfat sistemi
17/06/2011 -

BDU-nun zahiri gözəlliyindən...

 
Sakit! İmtahan gedir!
12/06/2011 -

Yay sessiyası başladı!